TRAINING MANAGEMENT UNIT

 • Plan and manage programme finances.
 • Manage modular and customized course administration.
 • Manage Internship Training of TM001 & VTO courses for public and private TVET instructor’s.

COMPETENCY ENHANCEMENT AND QUALITY CONTROL  UNIT

 • Manage and coordinate the implementation of the MS ISO 9001:2015 programme.
 • Manage certification for modular/customized/NDTS/Teaching Technique courses.
 • Manage course information and statistics.
 • Manage couses for the Upskilling Instructor’s Programme.
 • Managing the Training Needs Analysis, recording and reporting of instructor competency improvement courses.

 TEACHING ENHANCEMENT AND SUPERVISORY UNIT

 • Conducting modular and customized teaching enrichment courses for public and private TVET Skills Instructor’s Institute.
 • Conducting modular and customized supervision courses for public and private TVET Skills Instructor’s Institute.
 • Conducting courses for international course participants.
 • Manages the analysis of competency gap, interviews and courses for special programs.

INDUSTRIAL TRAINING ATTACHMENT UNIT

 • Manage placement and monitoring of the Industrial Training Attachment (LSI) programme for public TVET instructor’s institute.
 • Manage Industry Expertise Sharing (PKI) programme for public TVET instructor’s institute.

NDTS TRAINING AND CONSULTANCY UNIT

 • Conducting NDTS courses / workshops for NDTS Industry Personnel. The course stipulated programmes are:
   1. NDTS Induction
  1. 2. Coach Training
  1. 3. Trainer Training
 • Conducting NDTS document refinement workshops

Sistem Latihan Dual Nasional (SLDN) merupakan satu kaedah latihan yang dilaksanakan di bawah Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia (SPKM).

Peserta kursus yang berjaya menamatkan kursus ini akan memperolehi Sijil Kursus Induksi SLDN dan boleh memohon perakuan pengiktirafan kelayakan sebagai personel pentauliahan (PPKSPP). PPKSPP merupakan perakuan yang diberi kepada personel Pusat Bertauliah (PB) Jabatan Pembangunan Kemahiran yang bertanggungjawab dalam pengurusan latihan kemahiran, membimbing, menyelia dan menilai pelatih/perantus di Pusat Bertauliah SLDN.

Ingin Menjadi Pengajar atau Jurulatih SLDN?

Kursus Induksi SLDN ini merupakan suatu keperluan kepada personel SLDN yang dilantik samada sebagai pengurus, penyelaras,coach mahupun pengajar pusat bertauliah SLDN. Kursus ini merupakan kursus asas yang WAJIB dihadiri oleh semua personel SLDN sebelum menjalankan program latihan SLDN di Pusat Bertauliah. Peserta kursus akan diberi penerangan secara komprehensif  mengenai konsep dan pelaksanaan SLDN. Kursus-kursus lain yang perlu dihadiri oleh personel SLDN yang dilantik selepas Kursus Induksi SLDN ini ialah kursus NDTS Coach Training Programme untuk jurulatih SLDN dan kursus NDT Trainer Training Programme untuk pengajar pusat latihan SLDN.

Kelebihan Memiliki Sijil Induksi SLDN

- Layak membuka Pusat Bertauliah SLDN

- Layak menempatkan pelatih SLDN di syarikat anda

- Lantikan sebagai Pengurus Pusat Bertauliah SLDN

- Lantikan sebagai Pengajar Pusat Latihan SLDN

- Lantikan sebagai Coach Industri SLDN

- Lantikan sebagai Pegawai Pengesah Luaran PPL-SLDN

Jangkamasa Kursus

Sesi pembelajaran kursus ini akan dijalankan sepenuhnya secara dalam talian. Tiada had masa yang ditentukan bagi setiap modul, peserta kursus boleh melaksanakan setiap aktiviti pada bila-bila masa yang sesuai. Kursus ini mengambil masa sekurang-kurangnya 6 jam untuk disiapkan.


Skill Level: Beginner